248/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetun lain säännösten soveltamisen lakkaamisesta Namibian osalta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuneista toimenpiteistä annetun lain (1104/85) 12§:n nojalla:

1 §

Eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1104/85) säännösten ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten soveltaminen lakkaa 21 päivänä maaliskuuta 1990 siltä osin kuin laki koskee Namibiaa.

Lisäksi lakkaa samana ajankohtana Etelä-Afrikkaan kohdistuvasta sijoituskiellosta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1105/85), Etelä-Afrikalle myönnettävistä luotoista 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (1106/85) ja tavaroiden viennistä ja tuonnista Suomen ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtioneuvoston päätöksen (600/87) sekä näihin myöhemmin tehtyjen muutosten soveltaminen siltä osin kuin nämä koskevat Namibiaa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.