245/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 18 g§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa (912/88), ja mainitun asetuksen voimaantulosäännöksen 6 momentti, sekä

lisätään 65 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1989 annetulla asetuksella (874/89), uusi e kohta, jolloin nykyiset e ja f kohta siirtyvät f ja g kohdaksi, ja 2 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna mainitulla 29 päivänä syyskuuta 1989 annetulla asetuksella, uusi c kohta, jolloin nykyiset c-f kohta siirtyvät d-g kohdaksi, sekä mainitun 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen voimaantulosäännökseen uusi 7 momentti seuraavasti:

Eräiden henkilöautoryhmien ja muiden autojen päästörajoitukset
18 g §

3.Dieselmoottorilla varustetun kuorma- ja linja-auton sekä kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n erikoisauton dieselmoottorin tulee pakokaasujen osalta täyttää:

a)E-säännön n:o 49/01 tai vastaavan myöhemmän vaatimukset;

b)e-ohjesäännön n:o 88/77/EEC tai vastaavan myöhemmän vaatimukset; tai

c)Yhdysvaltojen liittovaltion mallivuoden 1985 tai myöhemmän mallivuoden raskaille dieselkäyttöisille autoille asettamat vaatimukset (Code of Federal Regulations, § 86. 085-11).


65 §

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti erityisestä syystä myöntää yksittäiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


e) 18 g §:n 2-4 momentin säännöksestä, milloin auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmä, olematta E- tai e-hyväksytty täyttää sanotut vaatimukset tai Yhdysvaltojen liittovaltion samantasoiset tai ankarammat päästörajoitukset;


2. Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä, jos ajoneuvon käyttötarkoituksesta johtuva rakenne tai varustus sitä edellyttää, myöntää poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


c) ajoneuvomallille 18 g§:n 2-4 momentin säännöksestä, milloin auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmä, olematta E- tai e-hyväksytty täyttää sanotut vaatimukset tai Yhdysvaltojen liittovaltion samantasoiset tai ankarammat päästörajoitukset;6.Muun kuin 4 tai 5 momentissa tarkoitetun henkilöauton, joka tuodaan maahan tai valmistetaan Suomessa 1 päivänä marraskuuta 1990 tai sen jälkeen taikka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 1 päivänä toukokuuta 1991 tai sen jälkeen, tulee:

a)täyttää tämän asetuksen vaatimukset;

b)täyttää e-ohjesäännön n:o 70/220/EEC vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina ohjesäännöllä n:o 89/458/EEC, jolloin raja-arvoina käytetään moottoritilavuudesta riippumatta moottoritilavuudeltaan alle 1400 cm3:n moottorilla varustetulle autolle asetettuja raja-arvoja; tai

c)olla varustettu sellaisella pakokaasunpuhdistuslaitteistolla, että auton moottorin 18 a ja 18 c§:ssä tarkoitetut pakokaasupäästöt alenevat kukin vähintään 40 prosenttia vastaavien päästöjen määrästä ennen puhdistuslaitteiston asentamista.

7.Muun kuin 4 tai 5 momentissa tarkoitetun henkilöauton tulee täyttää tämän asetuksen vaatimukset, jos se otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1990. Asetuksen 18 g §:n 3 momentin muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen Suomessa ensi kertaa käyttöön otettavaa autoa.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.