233/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Laki toiminimilain 7 ja 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun toiminimilain (128/79) 7§:n 1 momentin 4 kohta ja 12§ näin kuuluviksi:

7 §

Sen lisäksi, mitä muualla laissa on säädetty, on toiminimen muodosta voimassa seuraavaa:


4) osakeyhtiön toiminimessä tulee olla sana ''osakeyhtiö'' tai sen yleisesti tunnettu lyhennys, ja jos kysymyksessä on asunto-osakeyhtiö, tulee tämän seikan ja yhtiön kotipaikan selvästi ilmetä toiminimestä;


12 §

Rekisteröintiin perustuva yksinoikeus toiminimeen on voimassa siitä päivästä, jona ilmoitus on saapunut rekisteriviranomaiselle rekisteröintiä varten. Asunto-osakeyhtiön yksinoikeus toiminimeen on kuitenkin voimassa siitä päivästä, jona ilmoitus on saapunut yhtiön kotipaikan rekisteritoimistolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan toiminimeen, jota koskeva ilmoitus tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 210/89
Lakivaliok. miet. 16/89
Suuren valiok. miet. 241/89

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.