223/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1990

Laki työturvallisuuslain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain 1§:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (27/87), näin kuuluvaksi:

1 §

Tätä lakia sovelletaan myös:


2) oppilaan työharjoitteluun ja harjoitustöihin koulussa, laitoksessa tai opetuskursseilla ja työvoimaviranomaisen työllisyyslain (275/87) ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella työelämään harjaantumaan tai työkokeiluun taikka työhön valmentautumiseen osoittaman henkilön tekemään työhön; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 220/89
Sosiaalivaliok. miet. 41/89
Suuren valiok. miet. 231/89

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.