208/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen 9§, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa asetuksessa (513/84), näin kuuluvaksi:

9 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi työntekijäin eläkelain 9§:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun käyttäen perusteena edellisen vuoden kolmannen vuosineljänneksen keskimääräistä palkka- ja hintatasoa. Indeksiluku on julkaistava viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta sitä sovelletaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.