198/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1§:n 2, 4, 8 ja 9 kohta ja 2§:n 2, 3 ja 7 kohta sekä

lisätään 1§:ään uusi 10 kohta ja asetukseen uusi 4 a§ seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


2)oikeusministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka ja lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston päällikkönä toimivan lainsäädäntöneuvoksen, toimistopäällikkönä sopimuspalkkainen virka sekä tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen peruspalkkainen ja sopimuspalkkainen virka;


4)valtiovarainministeriön valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin sopimuspalkkaiset virat sekä ministeriön palkkaosaston osastopäällikön, valtion työmarkkinajohtajan sopimuspalkkainen virka, verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka, tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka, Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön sopimuspalkkaiset virat, erikoistutkijan perus- ja sopimuspalkkaiset virat sekä tutkijan peruspalkkaiset virat;


8)kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuussihteerin peruspalkkainen virka, teollisuussihteeritoimiston toimistosihteerin peruspalkkainen virka, kuluttaja-asiamiehen toimiston kuluttaja-asiamiehen sopimuspalkkainen virka ja valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

9)sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön, tasa-arvovaltuutetun ja ulkomaalaiskuraattorin sopimuspalkkaiset virat sekä kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka ja erikoistutkijan peruspalkkainen virka;

10)työsuojeluhallituksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka.

2 §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:


2) oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön sekä apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana sopimuspalkkainen virka ja lainsäädäntöneuvoksen perus- tai sopimuspalkkainen virka, ei kuitenkaan tarkastustoimiston virka, sekä tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuojavaltuutetun sopimuspalkkainen virka;

3)valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan ja tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat;


7)työministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka, palkkaluokkaan S 31 kuuluva neuvottelevan virkamiehen sopimuspalkkainen virka sekä työvoima-avustajan peruspalkkainen virka; ja


4 a §

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin sopimuspalkkainen virka täytetään määräajaksi, enintään pääministerin toimikaudeksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Mitä asetuksen 1§:n 4 kohdassa ja 2§:n 3 kohdassa on säädetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen viroista tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.