182/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kalastuspiireistä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kalastuspiireistä 23 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (291/89) 6§:n 1 momentti ja 13§:n 2 momentin 3 kohta sekä

lisätään 13§:n 2 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti:

6 §

Piirihallinnossa on johtavan kalastusbiologin, kalastusbiologin, piirikalastusmestarin, kalastusmestarin ja toimistosihteerin virkoja. Piirihallinnossa voi olla muitakin vakinaisia virkoja.


13 §

Lisäksi vaaditaan:


3) piirikalastusmestarilta iktyonomin tai kalatalousteknikon tutkinto;

3 a)kalastusmestarilta iktyonomin tai kalatalousteknikon tutkinto taikka vaihtoehtoisesti muu virkaan soveltuva tutkinto ja perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.