173/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä muutetaan asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1368/89) voimaantulosäännöksen 2 momentti näin kuuluvaksi:


Niihin lainoihin, joihin ei sovelleta asuntotuotantolain muuttamisesta annettua lakia (1140/89), sovelletaan 25§:n 1 momentin, 27 §:n 3 momentin, 28§:n, 30§:n 1 momentin ja 32§:n 2 momentin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Lainan koron suuruus on tällöin kuitenkin lainavuosina 2-6 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin 28§:n 1 momentissa on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1990 lukien perittäviin korkoihin.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.