151/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki proviisorin toimen ja farmaseutin toimen harjoittamisesta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään proviisorin toimen ja farmaseutin toimen harjoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1275/87) 3§:ään uusi näin kuuluva 3 momentti:

3 §

Lääkintöhallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää 2§:ssä mainitut edellytykset täyttävälle muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia proviisorina tai farmaseuttina muussa pohjoismaassa, oikeuden toimia laillistettuna proviisorina tai laillistettuna farmaseuttina Ahvenanmaan maakunnassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 174/89
Talousvaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 237/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.