150/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään optikon toimen harjoittamisesta 11 päivänä marraskuuta 1960 annetun lain (429/60) 2§:ään uusi näin kuuluva 4 momentti:

2 §

Lääkintöhallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia optikkona muussa pohjoismaassa, oikeuden toimia laillistettuna optikkona Ahvenanmaan maakunnassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 174/89
Talousvaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 237/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.