141/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti >muutetaan lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/77) 7§ näin kuuluvaksi:

7 §

Elatustuen suorittamisen edellytyksenä on 6§:ssä säädetyn lisäksi:

1)että lapsella on Suomessa väestökirjalain (141/69) tarkoittama kotipaikka;

2)että lapsi ei ole elatusvelvollisen huollettavana eikä asu hänen luonaan;

3)että elatusvelvollinen tai 6§:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu lapsen vanhempi elää; sekä

4)että lapsi ei ole sosiaalilautakunnan huostassa eikä sijaishuoltoon sijoitettuna.

Elatustukea voidaan 1 momentin 1 kohdan säännöksestä poiketen suorittaa kuitenkin silloin, kun lapsi asuu ulkomailla sen takia, että hänen vanhempansa tai huoltajansa tai tämän puoliso on Suomen valtion palveluksessa taikka palveluksessa suomalaisella aluksella tai opiskelee korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa ulkomailla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 177/89
Sosiaalivaliok. miet. 34/89
Suuren valiok. miet. 194/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.