134/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki kirjastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastolain (235/86) 11§, 13§:n 1 ja 4 momentti, 14§:n 1 ja 4 momentti ja 17§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

11 §
Ohjaus ja valvonta

Kirjastotointa ohjaavat ja valvovat opetusministeriö ja lääninhallitukset. Kirjastojen toimintaa tarkastavat lääninhallitukset.

13 §
Maakuntakirjastot

Maakuntakirjastona toimii opetusministeriön määräämän kunnan kirjastolaitos asianomaisen kunnan suostumuksella. Maakuntakirjaston toiminta-alueen määrää opetusministeriö.


Opetusministeriö voi peruuttaa määräyksen toimia maakuntakirjastona sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

14 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii opetusministeriön määräämän kunnan kirjastolaitos asianomaisen kunnan suostumuksella. Keskuskirjaston toiminta-alueena on koko maa.


Opetusministeriö voi peruuttaa määräyksen toimia keskuskirjastona sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

17 §
Yksityinen kirjasto

Opetusministeriö voi harkinnan mukaan myöntää 1 momentissa tarkoitetulle kirjastolle avustusta valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetusta määrärahasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 167/89
Sivistysvaliok. miet. 20/89
Suuren valiok. miet. 159/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.