132/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 30 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (534/68) 5§ sekä

muutetaan 1§:n 3 momentti ja 2§:n 2 momentin 4 kohta näin kuuluviksi:

1 §

Asetuksella säädetään, mitkä koulut ja muut oppilaitokset sekä vapaata sivistystoimintaa harjoittavat valtionapua saavat laitokset ovat välittömästi kouluhallituksen alaisia.

2 §

Kouluhallinnon tehtävänä on:


4) valvoa sen alaiseksi säädettyä vapaata sivistystyötä; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 167/89
Sivistysvaliok. miet. 20/89
Suuren valiok. miet. 159/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.