124/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/60) 53§:n 2 momentti ja 56§ sekä

muutetaan 10 a§, 11§:n 1 momentti ja 55§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 a§ 10 päivänä toukokuuta 1968 annetussa asetuksessa (268/68) ja 11§:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa asetuksessa (324/71), seuraavasti:

10 a §

Jos tila muodostetaan kaavoitusalueiden jakolain 22§:ssä, 23§:n 1 momentissa ja 24§:n 2 momentissa tarkoitetuilla alueilla sillä perusteella, että tilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi rakennuspaikkana, tai jos tila muodostetaan kaavoitusalueiden jakolain 23§:n 2 momentin nojalla rakennuspaikaksi yhdessä sen saajan aikaisemmin omistaman tilan kanssa, on asiasta tehtävä merkintä toimituspöytäkirjaan.

11 §

Jos kaavoitusalueiden jakolain 25§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa toimitus suoritetaan sillä perusteella, että toimituksesta ei aiheudu haittaa laadittavan kaavan toteuttamiselle, on tämä seikka toimituksen pöytäkirjassa perusteltava.


55 §

Jos rakennuslautakunta on kaavoitusalueiden jakolain 97§:n nojalla jättänyt toimituksen hyväksymättä, on sen annettava päätöksensä toimituksen hakijan tiedoksi. Jäljennös päätöksestä on liitettävä toimituksen asiakirjoihin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.