121/1990

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1990

Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista vuonna 1990

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 13§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1147/88), opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Kirjastorakennusten ja -huoneistojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohti ovat seuraavat:

kirjastotilat 7 400 mk
kirjastoauton säilytystilat 5 700 mk
asunto 5 000 mk
kiinteistön hoitotilat 6 250 mk
2 §

Edellä ilmoitetut normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohti ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 188 kustannustasossa. Kirjastorakennukselle ja kirjastohuoneistolle määrättävä normaalihinta on tarkistettava toteuttamisohjelman hyväksymispäivänä tiedossa olevan viimeisen rakennuskustannusindeksin tasoon.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1990.

Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1990 ja se on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1990

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Kirjastoasiainneuvos
Keijo Perälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.