116/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Opetusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n ja 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat sekä perustetaan kolme sopimuspalkkaista virkaa.

2 §
Kouluhallitus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva tutkimussihteerin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kirjastosihteerin virka; ja

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

3 §
Eräät valtion oppilaitokset

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva esiluokan avustajan virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kolme C 37 palkkausluokkaan kuuluvaa luokanopettajan virkaa.

4 §
Eräät opettajankoulutuksen menot

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

Heinolan kurssikeskus

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva kurssisihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva kurssivahtimestarin virka.

5 §
Lastentarhanopettajaopistot

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin osa-aikainen (20 tuntia viikossa) virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin osa-aikainen (20 tuntia viikossa) virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

6 §
Vammaisten lasten koulut

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa psykologin osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva psykologin virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa puheterapeutin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva oppimateriaalisihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa hoitajan osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa;

neljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa hoitoapulaisen osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa; ja

yksi C 32 palkkausluokkaan kuuluva apuopettajan virka.

1 päivästä elokuuta 1990 lukien:

yksi C 54 palkkausluokkaan kuuluva ohjaavan opettajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1990 lukien:

yksi C 43 palkkausluokkaan kuuluva erityisopettajan virka.

7 §
Näkövammaisten kirjasto

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

viisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman vahtimestarin virkaa.

8 §
Ammattikasvatushallitus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

kolme S 22 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

kolme A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva rakennussuunnittelijan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

viisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva offset-painajan virka;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa; ja

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa.

9 §
Valtion ammatilliset oppilaitokset

Perustetaan:

Koti- ja laitostalousoppilaitokset

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva asuntolanhoitajan virka; ja

yksi C 47 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammattiaineet) virka.

1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Maatalousalan oppilaitokset

kuusi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

seitsemän A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yhdeksän A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi C 59 palkkausluokkaan kuuluvaa aikuiskoulutusosaston johtajan virkaa.

Ammattioppilaitokset

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Ammatilliset erityisoppilaitokset

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva oppimateriaalisuunnittelijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva asuntolanhoitajan virka.

Metsä- ja puutalousoppilaitokset

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Teknilliset oppilaitokset

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Koti- ja laitostalousoppilaitokset

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa.

Terveydenhuolto-oppilaitokset

seitsemän A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa taloudenhoitajan virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kuusi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa puhenlunvälittäjän virkaa; ja

viisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

1 päivästä elokuuta 1990 lukien:

Ammattikoulujen opettajaopistot

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva täydennyskoulutussuunnittelijan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva ATK-suunnittelijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi C 57 palkkausluokkaan kuuluva yliopettajan (ammattiaineet) virka;

kaksi C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet ja muut aineet) virkaa;

yksi C 50 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka; ja

yksi C 39 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka.

Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset

neljä C 58 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisrehtorin virkaa; ja

yksi C 59 palkkausluokkaan kuuluva aikuiskoulutusosaston johtajan virka.

Maatalousalan oppilaitokset

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi C 59 palkkausluokkaan kuuluva apulaisrehtorin virka;

yksi C 47 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammattiaineet) virka; ja

yksi C 40 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatinopetus) virka.

Ammatilliset erityisoppilaitokset

yksi C 49 palkkausluokkaan kuuluva ammattiaineiden opettajan virka.

Merenkulkuoppilaitokset

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Teknilliset oppilaitokset

kaksi C 62 palkkausluokkaan kuuluvaa kurssiosaston johtajan virkaa;

kaksikymmentäkaksi C 58 palkkausluokkaan kuuluvaa yliopettajan virkaa;

kolme C 58 palkkausluokkaan kuuluvaa yliopettajan (talous- ja työelämätieto) virkaa;

kaksi C 52 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yhdeksän C 52 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) virkaa;

yksi C 52 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (talous- ja työelämätieto) virka;

kaksi C 50 palkkausluokkaan kuuluvaa harjoitteluinsinöörin virkaa; ja

kolme C 50 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioinsinöörin virkaa.

Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset

yksi C 59 palkkausluokkaan kuuluva aikuiskoulutusosaston johtajan virka.

Terveydenhuolto-oppilaitokset

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoamanuenssin virkaa;

kuusi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

neljä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusi C 59 palkkausluokkaan kuuluvaa aikuiskoulutusosaston johtajan virkaa;

yksi C 51 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka;

viisikymmentä C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (käyttäytymistieteelliset, luonnontieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja liikuntatieteelliset aineet) virkaa;

yksi C 51 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (lääketieteelliset aineet) virkaa;

yksi C 51 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (hammaslääketieteelliset aineet) virkaa;

kolme C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (apuneuvo- ja proteesiala, hammasteknikkoala, optikkoala, lääkehuolto) virkaa;

neljäkymmentäkahdeksan C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (äidinkielen, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) virkaa;

viisikymmentä C 49 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet) virkaa;

neljäkymmentäyksi C 48 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet) virkaa;

yksitoista C 48 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (liikunta ja terveystieto) virkaa; ja

yksi C 39 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (hammasteknikkoala) virka.

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka.

Lakkautetaan:

Koti- ja laitostalousoppilaitokset

yksi C 38 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (terveydenhoito) virka.

1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

Teknilliset oppilaitokset

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva talonmies-lämmittäjän virka.

Terveydenhuolto-oppilaitokset

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva siivojan virka.

1 päivästä elokuuta 1990 lukien:

Ammattioppilaitokset

kaksi C 40 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet) virkaa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1990.

Tällä asetuksella perustetut virat, lukuunottamatta 9§:ssä tarkoitettuja apulaisrehtorin, kurssi- tai aikuiskoulutusosaston johtajan, yliopettajan, lehtorin, ammattiaineiden opettajan, täydennyskoulutussuunnittelijan ja insinöörin virkoja, voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää haettavaksi julistamatta. Edellä 8§:ssä tarkoitettuihin ylitarkastajan virkoihin saadaan niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä nimittää vastaavassa työsopimussuhteisessa tehtävässä oleva henkilö sen estämättä, mitä asetuksella on säädetty viran kelpoisuusvaatimuksesta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.