91/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus pakolaisasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan pakolaisasiain neuvottelukunnasta 13 päivänä helmikuuta 1981 annetun asetuksen (136/81) 3§ ja 4§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan jäsenet määrätään niin, että puheenjohtaja sekä yksi muu jäsen edustavat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia ja muut jäsenet edustavat ainakin ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön, opetusministeriön, työministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonaloja, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Suomen Punaista Ristiä ja kunnallisia keskusjärjestöjä.

4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.