84/1990

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1990

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta

Verohallitus on ennakkoperintälain 10 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä on 4 momentti 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (315/89) ja 5 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1346/89), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan muusta kuin rahana annetusta suorituksesta palkkakausittain lisäämällä suoritus palkkakauden rahapalkkaan.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus on satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan samana kalenterivuonna siten, että suoritus lisätään joko sen saamista lähinnä seuraavan palkkakauden rahapalkkaan tai suoritusta seuraavien vielä jäljellä olevien palkkakausien rahapalkkaan tasasuuruisiin eriin jaettuna.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetun suorituksen arvo on enintään 1 000 markkaa vuodessa, ennakonpidätys voidaan toimittaa 1 ja 2 momentista poiketen kerran vuodessa viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

2 §

Tulo- ja varallisuusverolain 48§:n 2 momentissa tarkoitetusta työsuhteen perusteella saadun lainan korkoedusta ja 61§:ssä tarkoitetusta henkilövakuutuksen vakuutusmaksusta syntyvästä edusta ennakonpidätys toimitetaan vähintään kerran vuodessa viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

3 §

Jos työsuhde päättyy kesken kalenterivuoden, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2§:ssä tarkoitetuista suorituksista viimeistään työsuhteen viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

4 §

Työmatkan perusteella vuonna 1990 maksettavasta matkakustannusten korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys matkan tapahduttua viimeistään matkakustannusten korvaamista lähinnä seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhteydessä kuitenkin viimeistään vuoden 1990 aikana tapahtuvan viimeisen palkanmaksun tai matkakustannusten maksamisen yhteydessä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus maksetaan vuonna 1991, ennakonpidätys toimitetaan viimeistään matkakustannusten korvaamista lähinnä seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhteydessä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990 ja sillä kumotaan verohallituksen 27 päivänä huhtikuuta 1989 antama päätös (403/89). Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1990 toimitettavassa ennakonpidätyksessä.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1990

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.