79/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus vuonna 1990 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72), nojalla:

1 §

Vuodelta 1990 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,65 59,398 40,602

2)kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
7,90 50,000 50,000

3)kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
8,15 48,466 51,534

4)kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
4,85 70,103 29,897
5,90 75,424 24,576
6,50 77,692 22,308

Vuodelta 1990 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

Kansaeläkemaksua % Sairausvakuutusmaksua %
72,3 27,7
2 §

Vuonna 1990 kertyvistä, vuoteen 1989 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)työnantajan lapsilisämaksua 0,2 %

2)työnantajan kansaneläkemaksua 78,3 %

3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 21,5 %

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.