70/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 13 päivänä toukokuuta 1977 annetun maatila-asetuksen (385/77) 104§ sekä

muutetaan 106§:n 1 momentti ja 107§ näin kuuluviksi:

106 §

Hakemus tutkimusvarojen myöntämisestä on osoitettava maatilahallitukselle. Hakemukseen on liitettävä tehtävän suorittamista koskeva ohjelma, kustannusarvio ja julkaisusuunnitelma sekä muut asian ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset.


107 §

Tutkimusvarojen myöntämisestä päättää maatilahallitus saatuaan asiasta lausunnon maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen 11§:ssä tarkoitetulta maataloustutkimuksen neuvottelukunnalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.