67/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus korkeakouluilta tilatuista tutkimuksista ja muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 a ja 3 b§:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan korkeakouluilta tilatuista tutkimuksista ja muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista 5 päivänä joulukuuta 1975 annetun asetuksen (955/75) 3 a§:n 1 ja 2 momentti ja 3 b§, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1055/86), näin kuuluviksi:

3 a §

Pääsymaksuna Sibelius-Akatemian konsertti- ja musiikkiteatteriesityksiin peritään 40 markkaa.

Pääsymaksuna teatterikorkeakoulun oppilasesityksiin peritään 20 markkaa.


3 b §

Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen opiskelijoilta peritään opiskelumaksuja seuraavasti:

Pedagogiikkaopetus
- solistisen aineen yksittäispedagogiikan harjoitusoppilaat 475 mk/lukukausi
- solistisen aineen ryhmä-pedagogiikan harjoitusoppilaat 313 mk/lukukausi
- teorian harjoitusoppilaat 87 mk/lukukausi
Erillisopintojen opiskelijat
- yksittäisopinnot 475 mk/lukukausi
- ryhmäopinnot 174 mk/lukukausi

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.