66/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus opetusministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä

Opetusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan, lakkautetaan ja siirretään jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat.

2 §
Opetusministeriö

Perustetaan:

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; sekä

1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka;

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva talousjohtajan virka;

kaksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa kulttuuriasiainneuvoksen virkaa;

yksi S 26 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva laskentapäällikön virka;

yksi S 26 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

kolme S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa kulttuuriasiainneuvoksen virkaa;

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa korkeakouluneuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva kulttuurisihteerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; sekä

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka (taideosasto);

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa korkeakouluneuvoksen, toimistopäällikkönä, virkaa;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva kulttuuriasiainneuvoksen virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoasiainneuvoksen virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa kulttuuriasiainneuvoksen virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; sekä

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka.

Siirretään 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva neuvottelevan virkamiehen virka yleiseltä osastolta ministeriön yhteiseksi.

3 §
Ortodoksinen kirkkokunta

Perustetaan:

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; sekä

1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva johtavan konservaattorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva konservaattorin virka.

4 §
Valtion opintotukikeskus

Perustetaan:

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; sekä

1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; sekä

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettavan viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.