64/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1990

Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 13§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1147/88), opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Peruskoulun ja lukion hallintotilojen, opetustilojen ja muiden tilojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohden ovat seuraavat:

mk
1. Hallintotilat
Toimistotilat
- koulun johtajan tai rehtorin huone 7 650
- erityiskoulun johtajan huone 7 650
-apulaisrehtorin huone 7 650
- lukion iltalinjan rehtorin huone 7 650
- lukion iltalinjan apulaisrehtorin huone 7 650
-kansliahuone 7 650
-arkisto- tai varastotilaa 8 400
- monistamo- ja materiaalihuone 7 650
-vahtimestarin huone 7 650>
Opettajien tilat
- opettajien huone ja työskentelytilat 6 950
-tv- ja keskusradiotila 7 650
-toalettitilat 12 150
Oppilashuollon tilat
-opinto-ohjaajan huone 7 650
- kouluterveydenhoitotila odotustiloineen 8 400
2. Opetustilat
Yleiset opetustilat
- opetustila 1 = pienryhmäopetusta varten 6 950
- opetustila 2 = ryhmäopetusta varten 6 950
- opetustila 3 = perusopetusryhmän opetusta varten 6 950
- luentosali = suurryhmän ja pienryhmien opetusta varten 6 950
- erillistä opetusvälinetilaa edellä lueteltuja tiloja varten 7 650
- yleiset opetustilat vaikeavammaisten erityiskoulussa. 7 650
Ainekohtaiset opetustilat säilytystiloineen seuraavia oppiaineita varten:
-tietotekniikka 8 400
-maantieto ja biologia 7 650
- maatilatalouden opetusvälinetila 7 650
- maatilatalous, pienoiskasvihuone 7 650
-maatilatalous 7 650
-fysiikka ja kemia 8 400
-konekirjoitus 7 650
-tekstiilityö 7 650
-tekninen työ 7 650
-kotitalous 8 400
-musiikki 7 650
-kuvaamataito 7 650
- musiikki ja kuvaamataito 7 650
-musiikki ja tekstiilityö 7 650
- kuvaamataito ja tekstiilityö 7 650
- vaikeavammaisten erityiskoulun liikunta- ja terapiatila 8 400
-liikuntatila
-enintään 100 m2 7 650
- 100 m2 ylittävältä osin 300 m2:iin asti 6 250
-300 m2 ylittävältä osin 5 650
-näyttämötilat 9 400
- näyttämötilat, jos tuolit sijoitetaan näyttämön alle 10 650
-näyttämön varasto 6 250
-tuolivarasto 6 250
-voimisteluvälinetila 5 650
- pukeutumis- ja peseytymistila 9 400
- liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistila 10 650
-ulkourheiluvälinetila 5 650
3. Kirjastotilat
- kirjastohuone ja kirjastonhoitajan huone 6 950
4. Ruokailutilat
-ruokailusali 6 950
-keittiötilat aputiloineen
-valmistuskeittiö 13 900
-kuumennuskeittiö 12 150
-jakelukeittiö 13 900
5. Muut tilat
-oppilaskunnan huone 6 950
- keittiöhenkilökunnan ja siivoushenkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat 9 400
-WC-tilat 12 150
- vaikeavammaisten erityiskoulun hoitohuone 12 150
- oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat 6 950
- vaikeavammaisten erityiskoulun liikkumis- ja apuvälinevarasto 6 250
- vaikeavammaisten erityiskoulun märkäeteinen 9 400
-kiinteistön hoitotilat 6 250
-siivoustilat 10 650
- talonmies-lämmittäjän asunto 5 000
6. Hyötypinta-alan ulkopuolelle jäävät tilat
-käytävätilat,
- koulun lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkölaitteita varten tarvittavat tekniset tilat.
2 §

Oppilaskodin tilojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohden ovat seuraavat:

mk
-oppilashuone kahdelle 5 650 -oppilashuone yhdelle 5 650
-oleskelutilaa 6 250
-suihkuhuoneet 9 400
-WC-tilat 9 400
- kuivaushuone jalkineille ja ulkovaatteille 8 400
-sauna WC:ineen 9 400
- vaatehuoltotila (pesula-, kuivaus-, mankeli-, silitys- ja likapyykin säilytystilat) 8 400
-liinavaatevarasto 8 400
- lämmin säilytystila oppilaiden henkilökohtaisille tavaroille 8 400
-päivystyshuone 7 650
-siivoustilat 10 650
-oppilaskodinhoitajan asunto 5 000
3 §

Edellä 1 ja 2§:ssä mainitut normaalihinnat ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 188 kustannustasossa. Rakennuksen normaalihintaa määrättäessä nämä tilakohtaiset normaalihinnat on korotettava toteuttamisohjelman hyväksymispäivänä tiedossa olevan viimeisen rakennuskustannusindeksin pisteluvun tasoon.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990. Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1990 alkaen ja se on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1990

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.