59/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 24 päivänä lokakuuta 1975 annetun asetuksen (884/75) 1 ja 8§:n ja lihan sekä lihavalmisteiden viennistä ja tuonnista 6 päivänä toukokuuta 1960 annetun asetuksen (220/60) 8§:n 1 momentin nojalla päättänyt antaa tässä päätöksessä tarkoitettujen eläimien, esineiden ja tavaroiden maahantuojille ja rajaeläinlääkäreille seuraavat määräykset:

Tässä päätöksessä tarkoitettujen eläinten, esineiden ja tavaroiden maahantuonti on sallittu vain päätöksessä määrätyin ehdoin ja rajoituksin.

Sen estämättä, mitä jäljempänä tässä päätöksessä on määrätty, on siinä mainittujen esineiden ja tavaroiden kauttakuljetus sallittu ilman maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston (jäljempänä eläinlääkintöosasto) lupaa, mikäli esineet tai tavarat kuljetetaan lähettäjän tai tulliviranomaisen sinetöimässä lastiyksikössä sinettejä Suomen alueella avaamatta.

1. Elävät ja kuolleet eläimet sekä eläinten osat

1.1.Elävien ja kuolleiden nisäkkäiden ja lintujen sekä tällaisten eläinten osien, elävien kilpikonnien, elävien mehiläisten, elävien käärmeiden ja muiden matelijoiden, muiden elävien kalojen kuin akvaariokalojen, elävien makeanveden rapujen sekä luonnonvesiin tai viljelylammikoihin istutettavaksi tarkoitettujen elävien äyriäisten ja nilviäisten maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a)Norjan ja Ruotsin vastaisen Suomen rajaseudun väestön omistamia sellaisia eläimiä, jotka ovat tilapäisesti olleet kuljetus-, työ-, laiduntamis- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa mainittujen maiden Suomen vastaisella rajaseudulla.

b)Suomen vastaisen Norjan ja Ruotsin rajaseudun väestön omistamia eläimiä, jotka tuodaan tilapäisesti Suomen näiden maiden vastaiselle rajaseudulle kuljetus-, työ-, laiduntamis- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa.

c)Koiria ja kissoja ehdolla, että eläintä maahan tuotaessa tulliviranomaiselle esitetään asianomaisen alkuperämaan eläinlääkärin antama todistus tai eläinlääkärin eläimen rekisterikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan tekemä merkintä siitä, että koira tai kissa on rokotettu raivotaudin eli rabieksen varalta vähintään 30 vuorokautta ennen maahantuontia eikä rokotus ole 12 kuukautta vanhempi. Asiakirjan tulee olla suomen-, ruotsin-, englannin- tai saksankielinen ja siitä tulee ilmetä todistuksen tai asiakirjan antaneen eläinlääkärin nimi ja mahdollinen virka-asema asianmukaisesti selvennettyinä sekä päiväys ja antopaikka.

Mikäli asiakirjasta puuttuu eläinlääkärin rokotuksesta tekemä merkintä tai asiakirja on kieleltään taikka muutoin sellainen, ettei tulliviranomainen voi sen perusteella sallia tuontia, voi maahantuojan kustannuksella paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri eläinlääkintöosaston antamien ohjeiden mukaisesti sallia eläimen maahantuonnin.

Rokotusvaatimus ei koske rabiesvapaasta maasta tuotavaa koiraa ja kissaa mikäli se ei ole kuljetuksen aikana käynyt rabiesmaassa.

d)Pieniä jyrsijöitä kuten marsuja, hamstereita, rottia, aavikkorottia tai hiiriä, jotka matkustaja mukanaan tuo maahan Euroopan tai Pohjois-Amerikan maista ja jotka ovat hänen omistamiaan ja lemmikkieläiminään pitämiään.

Mainittuja eläimiä saadaan matkustajaa kohti tuoda yhteensä enintään kolme.

e)Kaniineja ja häkkilintuja; papukaijalinnuista kuitenkin vain undulaatteja sekä nymfi- ja sepelpapukaijoja, jotka matkustaja mukanaan tuo maahan Norjasta tai Ruotsista ja jotka ovat hänen omistamiaan ja lemmikkieläiminään pitämiään.

Mainittuja eläimiä saadaan matkustajaa kohti tuoda yhteensä enintään kolme.

f)Asianomaisen jalostusjärjestön Suomessa rekisteröimä hevonen, joka tuodaan takaisin Norjasta, Ruotsista tai Tanskasta mikäli hevosta maahantuotaessa tulliviranomaiselle esitetään hevosen rekisteröimistodistus, kilpailukirja tai muu luotettava asiakirja, josta ilmenee hevosen omistaja ja että hevonen on Suomessa rekisteröity.

g)Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta hevonen, joka on asianomaisen maan hevosjärjestön kyseisessä maassa rekisteröimä ehdolla, että eläin tuodaan maahan korkeintaan kuukauden ajaksi ja että sitä ei tällöin käytetä siitokseen. Maahantuonnin edellytyksenä on lisäksi, että tulliviranomaiselle jätetään jäljennös hevosen rekisteröimistodistuksesta tai muusta luotettavasta asiakirjasta, josta ilmenevät tiedot hevosesta ja sen omistajasta. Hevonen on vietävä maasta sen tulliaseman kautta, jonka kautta se maahan tuotiin ja jonka viranomaisille jäljennös rekisteröimistodistuksesta tai vastaavasta asiakirjasta jätetään.

1.2.Muiden kuin kohdassa 1.1. mainittujen eläinten maahantuonti on sallittu ilman eläinlääkintöosaston lupaa.

2. Eläinkunnasta saatavat tuotteet

2.1.Nisäkkäiden siemenneste, munasolut ja alkiot, lintujen raa'at munat ja siemenneste sekä kalojen ja rapujen hedelmöitetty mäti

Nisäkkäiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, raakojen linnunmunien ja lintujen siemennesteen sekä makeanveden rapujen ja muiden kalojen kuin akvaariokalojen hedelmöitetyn mädin maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan koirien ja kissojen siemennestettä.

2.2.Nisäkkäiden ja lintujen valmistamattomat osat ja raakatuotteet

Nisäkkäiden ja lintujen valmistamattomien osien ja raakatuotteiden, kuten esimerkiksi lihan, elinten, rauhasien, suolien, rakkojen, vatsojen, luiden, sarvien, kavioiden, sorkkien, kynsien ja nokkien,

nisäkkäiden raakavuotien ja nahkojen sekä lintujen höyhenpeitteisten nahkojen ja muiden osien maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a)Nisäkkäiden harjaksia, karvoja ja jouhia, lampaanvillaa sekä lintujen höyheniä ja niiden osia ehdolla, että esitetään luotettava todistus siitä, että edellä mainitut tuotteet ovat pestyjä tai desinfioituja.

b)Kuivattuja suolia.

c)Piklattuja ja muokattuja nahkoja.

d)Norjasta tai Ruotsista peräisin olevia poron tai riistaeläinten taljoja ja sarvia.

2.3.Liha ja syötävät eläimen osat

Ihmisravinnoksi tarkoitettuja nisäkkäiden ja lintujen osia, kuten lihaa, elimiä ja rasvaa sekä niistä valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, valmisteita, jalosteita ja säilykkeitä, kuten esimerkiksi makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita on sallittu tuoda maahan vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Perkaamattomia lohikaloja on sallittu tuoda maahan vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a)Lihaa ja lihavalmisteita sisältäviä täyssäilykkeitä alle 15 kg painavana eränä omaan käyttöön.

b)Islantilaista, norjalaista tai ruotsalaista alkuperää olevaa nisäkkäiden ja siipikarjan lihaa ja lihavalmisteita Islannista, Norjasta ja Ruotsista alle 15 kg painavana eränä omaan käyttöön.

c)Sulatettua rasvaa, ihraa ja talia, lihauutteita sekä nisäkkäiden ja lintujen lihaa sisältäviä kuivakeittoja ehdolla, että esitetään luotettava todistus siitä, että valmiste on kuumennettu vähintään +80°C lämpötilaan.

d)Maasta vietyä, alkuperältään suomalaista lihaa avaamattomassa myyntipäällyksessä.

2.4.Maitotaloustuotteet ja munavalmisteet

Maitoa ja maitotaloustuotteita sekä munavalmisteita saadaan tuoda maahan vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a)Pastöroituja, iskukuumennettuja tai steriloituja maitotuotteita valmiissa myyntipäällyksessä.

b)Munavalmisteita ja muna-albumiinia, jotka ovat pastöroituja tai steriloituja.

c)Juustoja, lukuunottamatta pastöroimattomasta maidosta valmistettuja tuorejuustoja.

2.5.Luonnonhunaja ja mehiläisvaha

Mehiläishoidossa käytettävää luonnonhunajaa ja mehiläisvahaa saadaan tuoda maahan vain eläinlääkintöosaston luvalla.

3. Jätteet ja rehut

3.1.Jätteitä ja rehuja, jotka sisältävät nisäkkäistä tai linnuista peräisin olevia aineksia kuten esimerkiksi liharehujauhoa, rehuluujauhoa, höyhenjauhoa, verijauhetta, herajauhetta, maitojauhetta ja rehuksi käytettävää teurasjätettä saadaan tuoda maahan vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a)Puhdistettua ja sulatettua rasvaa, ihraa ja talia ehdolla, että esitetään luotettava todistus siitä, että valmiste on kuumennettu vähintään +80°C lämpötilaan.

b)Lemmikkieläinten tai koeläinten ravintona käytettäviä täyssäilykkeitä.

c)Lemmikkieläinten tai koe-eläinten ravintona käytettäviä rehuja, jotka eivät sisällä muita 3.1. kohdassa mainittuja aineksia kuin hera- tai maitojauhetta.

d)Lemmikkieläinmuonaa Ruotsista ja Norjasta alle 50 kg painavana eränä käytettäväksi maahantuojan omille eläimille.

e)Puhdistettuja luita, jotka käytetään muun kuin elintarvike- tai rehuteollisuuden raaka-aineeksi.

f)Teknilliseen tarkoitukseen käytettävää verialbumiinia.

3.2.Kalojen rehuksi tarkoitettua kalaa ja kalateurasjätettä saadaan tuoda maahan vain eläinlääkintöosaston luvalla.

4. Eläinten lanta, virtsa ja muut eritteet

4.1.Nisäkkäiden ja lintujen lannan, virtsan ja muiden eritteiden maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on sallittu guanon maahantuonti.

5. Bakteeri-, virus- ja niihin verrattavat pieneliöviljelmät sekä rokotteet, seerumit ja niiden kaltaiset tuotteet sekä kudosviljelmäseerumit

5.1.Tarttuvia eläintauteja aiheuttavien bakteeri-, virus- ja niihin verrattavien pieneliöviljelmien maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla. Tässä tarkoitettuja eläintauteja ovat muun muassa eläintautilain (55/80) mukaiset vastustettavat eläintaudit ja niihin verrattavat eläintaudit.

5.2.Eläimille tarkoitettujen rokotteiden ja seerumien maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

5.3.Pötsin sisällön maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

6. Heinät ja oljet

6.1.Heinien ja olkien maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa saadaan kuitenkin tuoda maahan:

a)Heinäjauhoa, heinäbrikettejä, heinäpellettejä, viherjauhoa ja viherpellettejä.

b)Heinää ja olkea Ruotsista ja Norjasta.

Tavara, jonka maahan tuontiin ei tarvita eläinlääkintöosaston lupaa, mutta jonka pakkaamiseen on käytetty heinää tai olkea, saadaan tuoda maahan ilman lupaa jos edellä mainittu pakkausmateriaali hävitetään siten, ettei siitä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

7. Tavarapäällykset, säilytysastiat ja pakkaustarvikkeet

7.1.Käytettyjen tyhjien säkkien sekä sellaisten käytettyjen kääreiden, säilytysastioiden ja pakkaustarvikkeiden, joista voidaan katsoa aiheutuvan eläintautien leviämisen vaaraa, maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

8. Vaatteet, varusteet ja muut esineet

8.1.Eläinten tuotannossa, hoidossa tai eläinsuojissa käytettyjen vaatteiden, varusteiden ja muiden esineiden sekä eläinten ja eläinkunnasta saatavien tuotteiden säilytykseen, pakkaukseen tai kuljetukseen käytettyjen esineiden maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Ilman eläinlääkintöosaston lupaa saadaan kuitenkin tuoda maahan:

a)Ruotsista ja Norjasta käytettyjä maatalouskoneita.

b)Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta käytettyjä hevosvarusteita, hevoskuljetusautoja sekä vaatteita ehdolla, että ne ovat pestyjä tai puhdistettuja.

9. Erityiset määräykset ja voimaantulo

9.1.Eläinlääkintöosasto voi erityisestä syystä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä.

9.2.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990 ja se on voimassa toistaiseksi. Päätöksellä kumotaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 15 päivänä tammikuuta 1981 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös (46/81) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Osastopäällikkö
Rolf Berger

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.