58/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1990

Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Tampereen raastuvanoikeudessa ja Lohjan tuomiokunnassa

Oikeusministeriö on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 26§:n nojalla päättänyt:

1 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri otetaan käyttöön Tampereen raastuvanoikeudessa sen koko toimialueella sekä Lohjan tuomiokunnassa Karjalohjan ja Sammatin kunnan alueella lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 18 §:ssä tarkoitetun lainhuutorekisterin, kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 34 a §:ssä tarkoitetun kiinnitysrekisterin ja maanvuokralain 48 §:ssä tarkoitetun tontinvuokrarekisterin korvaavana rekisterinä.

Lohjan tuomiokunnan on koko toimialueellaan kaikissa lainhuuto- ja kiinnitysasioissa sekä merkintöjen tekemisessä rekistereihin ja pöytäkirjoihin sovellettava mahdollisuuksien mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 4-6§:n säännöksiä.

2 §

Saantorekisterin käyttöön ottamisesta päätetään erikseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1990

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Erja Riekkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.