54/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Asetus yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (681/76) 1§ sekä

muutetaan asetuksen nimike ja 2, 4 ja 7§ näin kuuluviksi:

Asetus

eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista

2 §

Yhteisön, jolle on myönnetty eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa tarkoitettu veronhuojennus, on sanotun lain 8§:n 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä annettava verotoimistolle veroilmoituksensa liitteenä viimeksi päättyneen toimintavuoden toimintakertomus sekä tilintarkastajien vakuutus siitä, että kirjanpito on järjestetty lain 8§:n 2 momentin mukaisesti.

4 §

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa on sen tehtäväksi säädetty, pyynnöstä antaa valtiovarainministeriölle lausuntoja sekä tehdä sille tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevissa asioissa.

7 §

Verohallituksen on valtiovarainministeriön tai yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnan pyynnöstä annettava virka-apua eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa tarkoitettujen asioiden valmistelussa ja yhteisöjen valvonnassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.