31/1990

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maanmittausmaksusta 19 päivänä toukokuuta 1972 annetun asetuksen (398/72) 5 a§, 7§:n 3 momentti, 8§:n 2 momentti sekä 10 ja 11§,

sellaisina kuin niistä ovat 5 a§ 26 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (747/75) ja 10§ osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla asetuksella (631/87), sekä

muutetaan 4 a§, 5§:n 4 momentti, 7§:n 2 momentti, 8§:n 1 momentti ja 9§,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a§ 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (924/86), 5§:n 4 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa asetuksessa (28/89) ja 7§:n 2 momentti mainitussa 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

4 a §

Maanmittausmaksua ei määrätä maa- ja metsätalousministeriölle suoritetuista maanmittaustoimituksista ja -tehtävistä.

5 §

Pinta-alakorvausta alennetaan lohkomisessa maanmittausmaksusta annetun lain 4§:n 3 momentin mukaisissa tapauksissa:

1) muodostettaessa 6-20 lohkotilaa 10 prosenttia, 21-40 lohkotilaa 20 prosenttia ja yli 40 lohkotilaa 30 prosenttia; sekä

2) suoritetun pyykityksen johdosta 10 prosentilla, kartoituksen ja rajalinjojen aukikarsimisen johdosta 10 prosentilla ja kartan piirtämisen johdosta 10 prosentilla. Milloin edellä mainittu toimenpide on suoritettu vain osittain, voidaan toimitusinsinöörin harkinnan mukaan pinta-alakorvausta alentaa edellä mainittujen enimmäisalennusten puitteissa.


7 §

Maanmittausmaksu tai sen ensimmäinen erä on suoritettava kuukauden, toinen erä kolmen kuukauden ja kolmas erä viiden kuukauden kuluessa siitä, kun lasku on postitse lähetetty tai muulla tavalla toimitettu maksuvelvolliselle.

8 §

Maanmittausmaksun perimisestä huolehtii maanmittauskonttori.

9 §

Maanmittausmaksusta annetun lain 11§:ssä tarkoitettua lykkäystä haetaan kirjallisesti maanmittauskonttorilta, jos maksun saajana on valtio, ja kunnanhallitukselta, jos maksun saajana on kunta. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan taloudellisesta asemasta ja muut asiaan vaikuttavat selvitykset. Hakemus on toimitettava maanmittauskonttorille tai kunnanhallitukselle maanmittausmaksun tai sen erän suorittamiseksi asetetun määräajan kuluessa.

Lykkäystä voidaan myöntää enintään kaksi vuotta kerrallaan, kuitenkin yhteensä enintään viisi vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.