25/1990

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Laki kunnallislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 103§:ään uusi 5 momentti, 118§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 134§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1981 ja 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla (388/81 ja 529/86), uusi 3 momentti, seuraavasti:

103 §

Muita kuin laissa kunnille säädettyjä tehtäviä voidaan antaa 125§:n 1 momentissa tarkoitetulle kuntainliitolle.

118 §

Jos kuntainliitto perustetaan hoitamaan jo perustetun kuntainliiton ja muun kuntien yhteisiä tehtäviä hoitavan organisaation tehtäviä, suunnitelma on laadittava vain tarpeellisilta osin.


134 §

Jos kuntainliitto perustetaan hoitamaan jo perustetun kuntainliiton ja muun kuntien yhteisiä tehtäviä hoitavan organisaation tehtäviä, sen 9§:n 1 momentissa tarkoitetussa virkasäännössä voidaan määrätä purettavan kuntainliiton ja muun lakkaavan organisaation henkilöstöä siirrettäväksi perustettavan kuntainliiton palvelukseen. Samalla voidaan määrätä, että henkilöstö säilyttää aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät edut olennaisilta osiltaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Hallituksen esitys 95/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 23/89
Suuren valiok. miet. 189/89

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.