12/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1989

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 7 luvun 1§:n sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (4/88), sekä

lisännyt 7 lukuun uuden 1 a§:n, seuraavasti:

7 luku

Portfoliosijoitukset

1 §

Ulkomailla asuvalle saa myydä suomalaisia osakkeita, suomalaisten vapaiden osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia ja 1.2.1990 tai sen jälkeen liikkeeseen laskettuja suomalaisia yli vuoden pituisia markkamääräisiä joukkovelkakirjalainoja lukuun ottamatta asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja.

Suomesta ulkomaille muuttaneelle saa myydä, sen lisäksi, mitä 1 momentissa on todettu, suomalaisen rahastoyhtiön hoitaman sijoitusrahaston osuuksia sekä ennen 1.2.1990 liikkeeseen laskettuja suomalaisia joukkovelkakirjalainoja, edellyttäen että sijoitusrahaston osuudet ja joukkovelkakirjat hankitaan Suomesta ulkomaille muuttaneen henkilön kotimaisen markkatilin varoilla tai Suomessa olevan omaisuuden tuotoilla tai myyntituloilla.

Muille ulkomailla asuville saa myydä ennen 1.2.1990 liikkeeseen laskettuja suomalaisia joukkovelkakirjalainoja, jos arvopaperit ostetaan aiemmin hankittujen suomalaisten joukkovelkakirjojen tuotoilla tai niiden myynnistä saaduilla tuloilla tai ulkomailla asuvan Suomesta maksettavilla palkkavaroilla tai eläkkeillä. Lisäksi edellytetään, että mainittuja tuottoja tai tuloja ei ole siirretty ulkomaille tai tileille, joilta ne voidaan siirtää vapaasti ulkomaille.

1 a §

Suomessa asuva saa laskea liikkeeseen ulkomailla osakkeita sekä markkamääräisiä yli vuoden pituisia joukkovelkakirjalainoja Suomen Pankin erikseen määräämillä ehdoilla. Mikäli joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijana on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, liikkeeseenlasku edellyttää Suomen Pankin lupaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1989

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.