1380/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 26§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtioneuvosto on, ottaen huomioon kiinteistökustannusten muutokset, päättänyt antaa asuinhuoneistojen vuokrien korottamisen enimmäismääristä tämän päätöksen mukaisen yleisohjeen.

2 §

Kiinteistökustannusten nousu huomioon ottaen on perusteltua aihetta vuokrien korottamiseen pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) enintään 1,10 markalla ja muualla maassa enintään 0,80 markalla huoneistoalan neliömetriltä kuukaudessa riippumatta siitä kumpi vuokrasuhteen osapuoli vastaa lämmityskustannuksista.

3 §

Mitä 2§:ssä on sanottu, ei koske vuokraa, jota suoritetaan joulukuun 31 päivän 1989 jälkeen alkaneen vuokrasuhteen nojalla hallitusta asuinhuoneistosta paitsi, milloin on kulunut vähemmän kuin kaksi vuotta siitä, kun huoneisto viimeksi on ollut vuokrattuna.

4 §

Huoneistoalalla tarkoitetaan 2§:ssä vuokrasopimuksessa ilmoitettua huoneiston neliömetrimäärää tai, jollei sopimuksessa ole sitä mainittu, tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla annetun valtioneuvoston päätöksen (1379/89) 8§:n 2 momentissa määriteltyä huoneistoalaa.

5 §

Milloin vuokralainen tai muu henkilö, jonka välittömässä hallinnassa asuinhuoneisto on, on vuokrannut siitä osan toiselle, 2§:ssä tarkoitettu korotus lasketaan sen huoneistoalan mukaan, joka on alivuokralaisen yksinomaisessa käytössä. Mikäli asuinhuoneisto tällaisessa tapauksessa käsittää enintään yhden huoneen ja keittiön, korotusta laskettaessa saadaan ottaa huomioon enintään puolet koko huoneistoalasta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Tämän korotusyleisohjeen perusteella saadaan huoneenvuokralain 29§:ssä tarkoitettu ilmoitus vuokran korottamisesta tehdä aikaisintaan helmikuussa 1990.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.