1351/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki makeisverosta annetun lain 3 ja 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (867/79) 3§:n 2 momentti ja 5§:n 3 kohta, näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (786/80), näin kuuluviksi:

3 §

Makeisveroa on velvollinen suorittamaan myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja makeisia verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

5 §

Verottomia ovat:


3)makeiset, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1990.

Hallituksen esitys 222/89
Valtiovarainvaliok. miet. 88/89
Suuren valiok. miet. 235/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.