1333/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki painovapauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1919 annetun painovapauslain 1§, 19§:n 1 momentti ja 21§ näin kuuluviksi:

1 §

Suomen kansalaisella on oikeus viranomaisten ennalta estämättä julkaista painokirjoituksia noudattaen, mitä tässä laissa säädetään. Sama oikeus on myös ulkomaalaisella, jolla on kotipaikka Suomessa.

19 §

Aikakautisen painokirjoituksen julkaisemisoikeudesta sekä sen ilmestymisestä edeltäpäin tehtävästä ilmoituksesta on sellaisen kirjoituksen kustantajaan nähden voimassa, mitä 2 luvussa kirjanpainajasta ja hänen liikkeestään tehtävästä ilmoituksesta on säädetty. Mitä 5§:n 1 momentissa on säädetty Suomen kansalaisesta, koskee kuitenkin myös ulkomaalaista, jolla on kotipaikka Suomessa. Ilmoitus on 7§:stä poiketen tehtävä sen paikkakunnan viranomaiselle, jossa painokirjoitusta aiotaan julkaista. Ilmoituksessa on myös mainittava kirjoituksen nimi ja painatuspaikka, kuinka usein kirjoituksen on määrä ilmestyä sekä missä kirjapainossa sitä aiotaan painattaa, niin myös henkilö, jonka tulee päätoimittajana valvoa kirjoituksen julkaisemista ja määrätä sen sisällöstä.


21 §

Aikakautisen painokirjoituksen päätoimittajana voi olla täysivaltainen Suomen kansalainen sekä täysivaltainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 195/89
Lakivaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 210/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.