1329/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1989

Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1990

Valtioneuvosto on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/82) 3§:n 1 momentin nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Vuonna 1990 voidaan turvavarastointisopimuksia tehdä valtion tulo- ja menoarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (608/84) 1§:ssä luetelluista lääkeaineista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

 -Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet (07.13 ja 12.09)
 -Paahtamaton kahvi (09.01.11.00/12.00)
 -Soijapavut (12.01)
 -Raaka rypsiöljy (15.14.10.00)
 -Rehuhiiva (21.02.20.00)
 -Natriumkloridi (25.01)
 -Kaoliini (25.07.00.00)
 -Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02 ja 69.03)
 -Kipsikivi (25.20.10.00)
 -Boraatit (25.28 ja 28.40.11.00/20.00)
 -Molybdeenimalmi (26.13.10.00)
 -Kivihiili lukuunottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01.12.00/19.00)
 -Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu koksi tai puolikoksi (27.04)
 -Raakaöljyt (27.09)
 -Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)
 -Esitislattu raakaöljy (27.10.00.10)
 -Moottoribensiini (27.10.00.21)
 -Lentopetroli (27.10.00.31)
 -Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10.00.41)
 -Raskaat polttoöljyt (27.10.00.42)
 -Öljyt painovärien valmistukseen (27.10.00.44)
 -Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)
 -Noki (carbon black) (28.03)
 -Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii (28.04)
 -Rikkidioksidi (28.11.23.00)
 -Hiilidisulfidi (28.13.10.00)
 -Natronlipeä (28.15.12.00)
 -Bariumhydroksidi (28.16.30.00)
 -Alumiinihydroksidi (28.18.30.00)
 -Mangaanidioksidi (28.20)
 -Koboltti (28.22)
 -Bariumsulfaatti (28.33.27.00)
 -Kromisulfaatti (28.33.23.00 ja 32.02)
 -Mangaanisulfaatti (28.33)
 -Polyfosfaatit (28.35.31.00/39.00)
 -Natriumkarbonaatti (28.36.20.00)
 -Vetyperoksidi (28.47.00.00)
 -Kalsiumkarbidi (28.49.10.00)
 -Tolueeni (29.02.30.00)
 -Metanoli ja glykoli (29.05)
 -Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21, 29.32.90.00, 29.33.90.00, 29.34.90.00, 34.02.90.00, 38.11, 39.07 ja 40.02.11.00/19.00)
 -Polyamiinit (29.21)
 -Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiihdyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30, 29.32.90.00, 29.33.90.00, 29.34.90.00, 38.12.10.00 ja 38.12.30.00)
 -Lysiini (29.22.41.00)
 -Isosyanaatit (29.29)
 -Metioniini (29.30.40.00)
 -A-, D- ja E-vitamiinit (29.36.21.00/24.00/28.00)
 -Kaliumkloridi (31.04.20.00)
 -Kaliumsulfaatti (31.04)
 -Väriaineet ja painovärien pigmentit (32.03 ja 32.04)
 -Painoväri (32.15)
 -Sulfonihappo (34.02)
 -Offsetlevyt ja graafiset filmit (37.01)
 -Valonherkkä paperi (37.03)
 -Filmien kehitteet (37.07)
 -Elektrodimassa (38.01.30.00)
 -Aktiivihiili (38.02.10.00)
 -Piimaa (38.02.90.00)
 -Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet (38.08.10.00/30.00)
 -Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15.11.00/19.00)
 -Tulenkestävät laastit (38.16)
 -Kovetinaineet (38.23)
 -HD-polyeteeni (39.01.20.00)
 -Polypropeeni (39.02.10.00)
 -ABS- ja SAN-muovit (39.03.20.00/30.00)
 -Polyeetterit (39.07)
 -Painovärien hartsit (39.07 ja 38.06.30.00)
 -Polyamidit (39.08)
 -Polyuretaanit (39.09)
 -Valimohartsit (39.13.90.00)
 -Ioninvaihtomassat (39.14)
 -Muoviset teokset (39.26.90.90)
 -Luonnonkumi (40.01)
 -Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)
 -Kumikankaat (40.08.21 ja 40.16.99)
 -Irtovilla ja villalangat (50.01 ja 51.06-51.09)
 -Puuvillalangat (52.04-52.06)
 -Synteettiset filamenttilangat (54.01.10.10/10.20 ja 54.02)
 -Cordkankaat (54.08.21.00/34.00 ja 59.02)
 -Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08-55.10)
 -Polyamidipaperi ja polyamidikalvo (56.03.00.92)
 -Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01 tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06.99.00)
 -Suodatinkankaat ja diafragmakankaat (59.11.40.00/90.99)
 -Kiillepaperinauhat (68.14)
 -Ferroseokset (72.02)
 -Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs, silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä)
 -Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10 ja 72.12)
 -Puhdistettu, muokkaamaton katodikupari ja valanteet (74.03)
 -Messinkiaihiot (74.03)
 -Messinkipyörötangot (74.07)
 -Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)
 -Alumiini (76.01, 76.02, 76.05 ja 76.08)
 -Lyijy (78.01 ja 78.02)
 -Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)
 -Kovametallipalat (82.07)
 -Juotostarvikkeet (83.11)
 -Kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä)
 -Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08.20.00 ja 84.09.99.00)
 -Laitetuulettimet (84.14.51.00/59.00)
 -Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66)
 -Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)
 -Vierintälaakerit (84.82)
 -Yleiskäyttöiset osat (84.85.90.00)
 -Säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85. ja 90. ryhmä)
 -Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryhmä)
 -Sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05)
 -Paristot (85.06)
 -Akut (85.07)
 -Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)
 -Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja 85.15)
 -Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17.90.00)
 -Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18)
 -Äänen ja kuvan talteenotto- tai toistolaitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)
 -Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)
 -Radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio- ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29.10.00/90.90)
 -Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30.90.00)
 -Kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31.90.00)
 -Sähkökondensaattorit (85.32)
 -Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)
 -Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)
 -Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39.90.10/90.90)
 -Elektroniputket, katodisädeputket, televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket, valokennot, pietsosähköiset kiteet, diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja 85.42)
 -Eristetty sähkölanka (85.44)
 -Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)
 -Eristimet (85.46)
 -Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47)
 -Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08)
 -Lentokoneiden osat (88.03)
 -Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (90.09.90.00)
 -Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvikkeet (90.25.90.00, 90.26.90.00 ja 90.32.90.00)
 -Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32)
 -Värinauhat (96.12)
2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1989

Ministeri
Pertti Salolainen

Tarkastaja
Tuula Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.