1295/1989

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1989

Verohallituksen päätös vuonna 1990 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11§:n ja 12§:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82), määrännyt:

1 §

Palkasta, joka maksetaan ajalla 1.1.-28.2.1990, ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 1989 voimassa olleiden henkilökohtaisten pidätysprosenttien tai muiden ennakonpidätyksen toimittamista koskevien määräysten mukaan. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin siten, ettei sen määrää laskettaessa oteta huomioon vuonna 1989 maksettuja palkkoja.

Maaliskuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 1990 maksettaviin palkkoihin sovelletaan vuodeksi 1990 vahvistettuja pidätysprosentteja, kuitenkin siten, ettei ennakonpidätyksen määrää laskettaessa oteta huomioon tammi- ja helmikuussa 1990 maksettuja palkkoja ja niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Vuodelta 1990 kertyneestä eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetusta suorituksesta, joka maksetaan ajalla 1.1.-28.2.1990, ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 1989 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaan. Vuodeksi 1990 vahvistettuja henkilökohtaisia pidätysprosentteja sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta tai sen jälkeen vuonna 1990 maksettaviin suorituksiin.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1989

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.