1293/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Ympäristöministeriön päätös kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman alistamisesta vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi

Ympäristöministeriö on aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain 12§:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (204/87), nojalla päättänyt:

1 §

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma alistetaan vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi, jos:

1) suunnitelmaan sisältyvän torjuntakaluston hankintakustannukset ja muut hankintakustannukset suunnitelmakaudella ylittävät 1 miljoona markkaa; tai

2) suunnitelmaan sisältyy yksittäinen, kustannuksiltaan yli 500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankinta, jonka täysimääräinen korvaaminen kunnalle öljysuojarahaston varoista alusjätelain 12§:n 4 momentin mukaan edellyttää öljysuojarahaston johtokunnan ennakkohyväksyntää.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Sillä kumotaan kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman alistamisesta vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi 27 päivänä maaliskuuta 1987 annettu ympäristöministeriön päätös (347/87).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Olli Pahkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.