1288/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain 12§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (739/85), näin kuuluvaksi:

12 §

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa (379/74) on säädetty, jolloin edellytyksenä täysimääräisen korvauksen saamiselle kustannuksiltaan yli 500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankinnasta on, että öljysuojarahaston johtokunta on kyseisen hankinnan etukäteen hyväksynyt.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 kuitenkin siten, että edellä 12§:n 4 momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankintaan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tämän lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 215/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 21/89
Suuren valiok. miet. 197/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.