1286/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 40 §:n 2 momentin, 58§:n 1 momentin, 62 a§:n 1 momentin k kohdan ja 2 momentin i kohdan, 172§:n 2 momentin ja 188§:n 3 momentin,

sellaisina kuin näistä ovat 40§:n 2 momentti ja 172§:n 2 momentti 22 päivänä syyskuuta 1989 annetussa päätöksessä (849/89), 58§:n 1 momentti muutettuna 13 päivänä marraskuuta 1987 annetulla päätöksellä (851/87) sekä 62 a§:n 1 momentin k kohta ja 2 momentin i kohta 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa päätöksessä (548/87) ja siirrettyinä näiksi kohdiksi 12 päivänä toukokuuta 1988 annetulla päätöksellä (435/88), sekä

muuttanut 5§:n 2 momentin, 40§:n 1 momentin, 58§:n otsikon, 154§:n 2 momentin, 155§:n 3 momentin, 172§:n 1 momentin ja 29 päivänä syyskuuta 1989 annetun päätöksen (875/89) voimaantulosäännöksen,

sellaisina kuin näistä ovat 5§:n 2 momentti mainitussa 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa päätöksessä, 40§:n 1 momentti ja 172§:n 1 momentti mainitussa 22 päivänä syyskuuta 1989 annetussa päätöksessä ja 154§:n 2 momentti mainitussa 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa päätöksessä, seuraavasti:

2 luku

Ajoneuvoja koskevia yleisiä määräyksiä

5 §
Mitat

2. Ajoneuvon takaylitys mitataan sen taka-akselista tai, milloin taka-akseliston muodostaa teli, sen keskipisteestä. Jos taka-akseliston akseleista yksi tai useampia on ohjautuva tai pakko-ohjattu, mitataan takaylitys kiinteästä akselista tai kiinteiden akselien keskipisteestä.


3 luku

Auto

40 §
Renkaat

1. Pinnoitetussa renkaassa on oltava merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä ''Pinnoitettu - Regummerad''.


58 §
Kuormakorin leveys

9 luku

Autojen perävaunut

154 §
Mitat

2. Kaksiakselisessa tai sitä vastaavassa varsinaisessa perävaunussa ei korin tai kuorman mikään osa saa edessä ulottua kääntöpiste keskipisteenä piirretyn 2,04 m säteisen ympyränkaaren ulkopuolelle.

155 §
Painot

3. Yksiakselisen varsinaisen perävaunun kokonaispainosta saa enintään 12 prosenttia kuormittaa vetoautoa. Perävaunun kokonaispainon ollessa enintään 3500 kg tulee siitä kohdistua vetoautolle vähintään 30 kg ja enintään 200 kg. Kun kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n yksiakselinen varsinainen perävaunu kytketään kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autoon, katsotaan sallittua kytkentäpainoa määrättäessä perävaunun kokonaispainon kokonaisuudessaan kohdistuvan perävaunun akselistoon.

172 §
Renkaat

1. Pinnoitetussa renkaassa on oltava merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä ''Pinnoitettu - Regummerad''.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, kuitenkin siten, että 3§:n 2 momentin, 49§:n, 100§:n 1 momentin, 114§:n 2 ja 3 momentin, 201 a§:n ja 207§:n 1 momentin muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Päätöksen 12§:n 6 momentin muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja se koskee Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa. Ennen päätöksen voimaantuloa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleet määräykset. Jos tällaisen ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, muutos on tehtävä tämän päätöksen mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.