1267/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten kotihoidon tuesta 11 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (24/85) 1§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §
Hoitomuodon valinta

Suomessa tosiasiallisesti asuvan alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus saada valintansa mukaan lapsen hoidon järjestämiseksi tämän lain mukaista kotihoidon tukea taikka lasten päivähoidosta annetun lain (36/73) 1§:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu kunnan järjestämä päivähoitopaikka.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lasten kotihoidon tukeen ovat kuitenkin edelleen oikeutetut sellaiset ulkomailla tilapäisesti oleskelevat lasten vanhemmat tai muut huoltajat, joille tukea on maksettu tai jotka ovat sitä hakeneet ennen tämän lain voimaantuloa. Tukea maksetaan näille lapsen vanhemmille tai muille huoltajille niin kauan kuin yhtäjaksoinen ja ennen tämän lain voimaantuloa alkanut tilapäinen ulkomailla oleskelu jatkuu, jollei oikeus lasten kotihoidon tukeen tätä ennen muutoin lakkaa.

Hallituksen esitys 193/89
Sosiaalivaliok. miet. 30/89
Suuren valiok. miet. 185/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.