1266/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti pellonraivausmaksusta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (602/87) 1§:n 3 momentti, 3§:n 1 momentti, 3 a§:n 1 momentin 3 kohta ja 18§,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentti, 3 a§:n 1 momentin 3 kohta ja 18§ 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1306/88), näin kuuluviksi:

1 §

Tämän lain mukaiset maksut katsotaan osaksi maataloustulolain (736/89) 15§:ssä tarkoitettua maataloustuottajien osuutta maataloustuotteiden vientikustannuksista.

3 §

Pellonraivausmaksua on suoritettava 300 markkaa kultakin aarilta. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos sen määrä samalle omistajalle kuuluvien alueiden osalta ei ylitä vuosien 1987-1990 aikana vuodessa >3 000 markkaa.


3 a §

Pellonraivausmaksua ei ole suoritettava, jos maatalouspiiri on ennen raivauksen aloittamista tehdystä hakemuksesta myöntänyt pellonraivaukseen luvan. Lupa voidaan myöntää:


3) jos pellonraivaukseen on tarkoitus ryhtyä pientilan rehuomavaraisuuden saattamiseksi enintään 75 prosentiksi karjan rehuntarpeesta Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän tai Utsjoen kunnassa taikka muualla maassa, kun rehuomavaraisuus on alentunut peltoa koskevan vuokrasopimuksen päätyttyä hakijatilan, vuokranantajatilan tai vuokratun alueen sisältävän vuokranantajatilan määräalan omistajanvaihdoksen takia eikä paikkakunnalla ole vuokrattavissa peltoa; tai


18 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987. Sitä sovelletaan voimaantulopäivänä ja sen jälkeen vuosina 1987-1990 aloitettuihin pellonraivauksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Ennen lain voimaantuloa suoritettuihin pellonraivauksiin sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

Hallituksen esitys 145/89
Valtiovarainvaliok. miet. 68/89
Suuren valiok. miet. 173/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.