1264/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki maanmittaushallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään maanmittaushallinnosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annettuun lakiin (34/72) uusi näin kuuluva 5 a§:

5 a §

Maanmittaushallinnon kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, voidaan periä maksuja sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Maksujen suuruutta määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty. Yleisistä kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 217/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 24/89
Suuren valiok. miet. 196/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.