1252/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki vammaistukilain 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain 8§, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1220/88), näin kuuluvaksi:

8 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 1-1 d, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 73, 74 ja 75§:ssä, 79§:n 1 ja 4 momentissa ja 80-88 a§:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (348/56) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 231/89
Sosiaalivaliok. miet. 38/89
Suuren valiok. miet. 217/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.