1179/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yleisten sähköntoimitusehtojen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on lisännyt 19 päivänä kesäkuuta 1980 annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (479/80) liittyvien yleisten sähköntoimitusehtojen lukuun II uudet kohdat 1.5 ja 2.6 seuraavasti:

II SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

1.Sähkön toimittaminen sähkön käyttäjälle


1.5 Sähkönkäyttäjällä tulee sähkön käyttötavasta riippumatta olla aina mahdollisuus valita sellainen tariffi, joka ei sisällä sähköenergian ajallista saantia koskevia rajoituksia.


2.Sähkön laatu ja toimitusvarmuus


2.6 Sähkölaitoksella on oikeus rajoittaa sähkön käyttäjän sähköenergian ajallista saantia, jos osapuolet ovat tehneet asiasta kirjallisen sopimuksen, josta käyvät ilmi sovitut rajoitukset.

Kun kysymyksessä on asunnon suora sähkölämmitys pääasiassa suorin sähkölämmittimin, sähkölaitos ei saa edellyttää, että lämmityselementtien jännitteetön aika on suurempi kuin 1,5 tuntia kerrallaan ja yhteenlaskettuna suurempi kuin 5 tuntia vuorokaudessa. Jokaista yksittäistä jännitteetöntä ajanjaksoa tulee seurata jännitteellinen ajanjakso, jonka pituus on vähintään puolet jännitteettömän ajanjakson pituudesta.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Ylitarkastaja
Heikki Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.