1173/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain 3§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1178/88), näin kuuluvaksi:

3 §

Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, taiteenharjoittajien työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri taiteen aloilla 112 yksivuotista, 41 kolmivuotista ja 22 viisivuotista valtion taiteilija-apurahaa sekä taiteenharjoittajien työskentelyedellytysten turvaamiseksi 10 pitkäaikaista, viisitoistavuotista valtion taiteilija-apurahaa. Lisäksi varataan vähintään 50 valtion taiteilija-apurahan suuruinen määräraha jaettavaksi kohdeapurahoina tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamista varten.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 140/89
Sivistysvaliok. miet. 18/89
Suuren valiok. miet. 157/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.