1170/1989

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1989

Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 4§:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/88) 4§:n 1 momentissa tarkoitettuja liiketoimintaa harjoittavia valtion virastoja ja laitoksia, joiden liiketoiminnan käyttötulot ja käyttömenot voidaan ottaa tulo- ja menoarvioon bruttomääräisinä sarakkeen ulkopuolelle, ovat:

Puolustusministeriön hallinnonala

Lapuan patruunatehdas

Valtion pukutehdas

Vammaskosken tehdas

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta:

Jokioisten siemenkeskus

Siemenperunakeskus

Metsähallituksen metsät

Valtion margariinitehdas

Liikenneministeriön hallinnonala

Ilmailuhallinto

Turun Asennuspaja

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Valtion hankintakeskus

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja sillä kumotaan liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista 16 päivänä joulukuuta 1988 annettu valtiovarainministeriön päätös (1091/88).

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1989

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Raija Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.