1158/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen 43§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan yksityisistä teistä 28 päivänä joulukuuta 1962 annetun asetuksen 43§:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1007/86), näin kuuluviksi:

43 §

Niiden yksityisten teiden kunnossapidon avustusprosenttia, joille avustuksen määrä on vahvistettu ennen 1 päivää tammikuuta 1978, korotetaan lääninhallituksen toimesta vuodesta 1978 alkaen kehitysalueiden ensimmäisellä vyöhykkeellä ja lisätukialueilla 10 prosenttiyksikköä, kehitysalueiden toisella vyöhykkeellä ja tukialueilla samoin 10 prosenttiyksikköä sekä muualla maassa 5 prosenttiyksikköä. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 80 prosenttia. Sanotut avustusprosentit ovat voimassa vuoden 1993 loppuun, jollei niitä sitä ennen ole muutettu tiekunnan osalta sen hakemuksesta tai viranomaisten aloitteesta.


Niiden tiekuntien, joiden valtionavustus on korotettu viran puolesta 2 momentissa säädetyllä tavalla, on jätettävä hakemus 14 ja 15§:n mukaisen valtionavustuksen saamiseksi tielautakunnalle vuoden 1993 toukokuun loppuun mennessä uhalla, ettei valtionavustusta kunnossapitokustannuksiin enää myönnetä seuraavalta kunnossapitovuodelta. Lääninhallitus voi kuitenkin hakemuksen perusteella erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tässä momentissa säädetystä määräajasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.