1149/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta 27 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (76/89) 1§:n 1 momentti, 3§:n 2 momentti ja 13§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Julkisen valvonnan alainen luottolaitos voi asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun asuntolainan sekä 2 momentissa tarkoitetun rakennusaikaisen lainan sijasta, peruskorjausta varten myönnettäviä lainoja lukuun ottamatta, myöntää lainoja, joista luottolaitokselle maksetaan korkohyvitystä asunto-olojen kehittämisrahaston varoista. Näitä lainoja nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi.


3 §

Korkotukilainojen käsittelystä aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan luottolaitoksille maksaa asunto-olojen kehittämisrahaston varoista käsittelykorvausta sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää.


13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 13/89
Toisen lakivaliok. miet. 13/89
Suuren valiok. miet. 209/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.