1148/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (82/82) 1§:n 1 momentti, 11§:n 1 momentti ja 25§ näin kuuluviksi:

1 §

Vuokralainen voi lunastaa vuokra-asunnon omakseen ja hänelle voidaan myöntää omaksilunastamista varten lainaa asunto-olojen kehittämisrahaston varoista siten kuin tässä laissa säädetään.


11 §

Omaksilunastajalle voidaan myöntää asunto-olojen kehittämisrahaston varoista omaksilunastamislainaa.


25 §

Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain (1144/89) 8§:ssä tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain myönnettävien omaksilunastamislainojen määrän.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 183/89
Toisen lakivaliok. miet. 13/89
Suuren valiok. miet. 209/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.