1142/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun lain 4§, sellaisena kuin se on 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (460/79), näin kuuluvaksi:

4 §

Asuntohallitus voi hakemuksesta myöntää määräämillään ehdoilla vapautuksen tai helpotusta siitä, mitä 2§:ssä on säädetty, milloin tätä on pidettävä kohtuullisena.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1990.

Lain voimaantullessa valtioneuvostossa vireillä olevat 4§:ssä tarkoitetut hakemusasiat siirretään asuntohallituksen ratkaistaviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 194/89
Toisen lakivaliok. miet. 12/89
Suuren valiok. miet. 208/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.