1134/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (1057/83) 3§:n 1 momentti, 4§:n 1 momentti ja 7§,

sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1192/88), näin kuuluviksi:

3 §

Valtion koulukodissa annetusta kasvatuksesta, hoidosta tai opetuksesta peritään korvauksena koulukotiin osoitetun lapsen tai nuoren henkilön käyttämistä palveluista 840 markkaa vuorokaudelta.


4 §

Valtion päihdehuollon toimintayksikössä annetuista sosiaalihuoltolain (710/82) 24§:ssä tarkoitetuista laitoshuollon palveluista peritään korvauksena asiakkaaksi osoitetun henkilön käyttämistä palveluista 404 markkaa vuorokaudelta.


7 §

Valtion mielisairaalan sairaansijalle osoitetulle henkilölle annetusta hoidosta peritään korvauksena 660 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.