1129/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen 24§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85) 24§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1072/86), näin kuuluvaksi:

24 §

Yrittäjän tai yritystoiminnan jatkajan asevelvollisuuden, aseettoman palvelun tai siviilipalvelun ajaksi annetusta sijaisavusta peritään kuitenkin maksutaulukon korkeimman korvausluokan mukaan määräytyvä maksu, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sama koskee myös aikuiskoulutuksen ajaksi annettavasta sijaisavusta perittävää maksua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.